Chính thức : Thanh ᴛʀᴀ việc qᴜản ʟý và cᴜng ứng điện của EVN làm việc trong 30 ngày không ngừng nghỉ

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan … Read More