Hàn Quốc: Cho phép 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 nhập cư 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝗽 được hợp thức hoá 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 lên đến 2 năm

Cụ thể, những lao động nhập cư bất hợppháp sẽ được ở lại Hàn Quốc trong 2 năm hoặc tới hết ngày 1/3/2023. 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵𝗽𝗵𝘂̉ Hàn Quốc ngày 22/2 đã quyết … Read More

𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐮̛ 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮 IV 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐲̃ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐨𝐚̀𝐧 40

𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟑-𝟐, Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐮̛ 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐈𝐕 đ𝐚̃ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ đ𝐨́𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐲̃ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝟒𝟎, … Read More

𝓣𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓽𝓪̂𝓶: Một Lao động người Việt đang 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̣𝐧 Nơi xứ Đài, Có 𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐌𝐚̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 lao động Cao

MỘT BẠN LAO ĐỘNG ĐANG LÂM BỆNH NẶNG Ở XỨ NGƯỜI ! Bạn tên là : TRẦN THỊ NGHĨA sinh năm 1990, một người con quê Nghệ An Bạn là … Read More

Tin Vui: Đài Loan 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 ​​𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐨̛̃ 𝐛𝐨̉ 𝐋𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 vào ngày 1 tháng 3

𝐋𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 đối với người nước ngoài không có ARC có thể sẽ được 𝐝𝐨̛̃ 𝐛𝐨̉ vào tháng 3 𝐁𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐘 𝐭𝐞̂́ cho biết hôm Chủ nhật … Read More

𝐁ệ𝐧𝐡 𝐧𝐡â𝐧 𝐱u𝐢 𝐱ẻ𝐨, ᴄʜ.ếᴛ vì 𝐠𝐡é𝐩 𝐩𝐡ổ𝐢 𝐜𝐡ứ𝐚 𝐯i𝐫u𝐬 𝐒𝐀𝐑𝐒-𝐂𝐨𝐕-2, 𝐁á𝐜 𝐬ĩ 𝐭𝐢ế𝐩 𝐱ú𝐜 cũng 𝐛ị 𝐧𝐡iễ𝐦 𝐭𝐡e𝐨

Một phụ nữ ở Mỹ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ sau khi được ghépphổi bị nhiễm virus 𝐒𝐀𝐑𝐒-𝐂𝐨𝐕-𝟐 trong ca phẫuthuật. Đài RT hôm 22-2 cho biết nữ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 kém may … Read More

Texas cửa hàng đang miễn thanh toán cho người dân, người dân lấy đi các nhu yếu phẩm mình cần

Một 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 tạp hóa tại Texas cho phép hàng trăm 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 không mang theo tiền mặt rời đi với xe đẩy 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗮̂̀𝘆 nhu yếu phẩm. Hiện nay … Read More

𝓣𝓲𝓷 𝓑𝓾𝓸̂̀𝓷: Đ𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, Một người con Nghệ An 𝐫𝐚 đ𝐢 nơi xứ Đài

ĐAU THƯƠNG NỐI TIẾP ĐAU THƯƠNG: THÔNGBÁO TINBUỒN MỘT NGƯỜI CON NGHỆ AN RAĐI NƠI XỨ ĐÀI Cộng đồng người Việt tại Đài Loan 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐢𝐧: … Read More

Đài Loan: 26 người tiếp xúc với nam công nhân Philippines dương tính với 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 bị cách ly ngay

15 người tiếp xúc với nam công nhân Philippines dương tính với 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 bị cách ly ngay. Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương của Đài Loan (CECC) hôm … Read More