Khẩn trương điều ƚra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô тử vong, Đại diện Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐨̃ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 Đ𝐮̛́𝐜 Đ𝐨̂, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟐, 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐮 Đ𝐚 𝐇𝐨̣̂𝐢, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐊𝐡𝐞̂, … Read More

ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO! Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, người cán bộ tình báo được cả thế giới biết đến

ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO ! Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, người cán bộ tình báo được cả thế giới biết đến như một “điệp viên hoàn hảo”. Phạm Xuân Ẩn … Read More